Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Engelsiz Program Nişanı Hakkında görüşlerimizi ilettik

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Engelsiz Program Nişanı Hakkında görüşlerini iletti.

Gönderilen yazıda Derneğimizin üniversite öğrenimi gören engelli öğrencilerin daha erişilebilir ortamlarda eğitim yaşantılarını sürdürebilmeleri için projeler uygulayarak izleme ve raporlama çalışmaları yürüttüğü; engelli ve engelsiz öğrencilerin bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunduğu çeşitli etkinlikler düzenlendiği ve engelli gençlerin kişisel gelişimlerini güçlendirici faaliyetler gerçekleştirdiği ifade edildi.
Her ne kadar erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması ulusal ve uluslararası mevzuatın bir gereğiyse de, engelsiz bayrak ve engelsiz program nişanları ödüllerinin verilmesinin üniversitelerin bu alana teşvik edilmesi bakımından önemli bir uygulama olarak değerlendirildiği belirtilen yazıda; söz konusu ödüllerin verilmesi aşamasında, uygulanan değerlendirme sürecinde yalnızca belgeler üzerinden bir değerlendirmedense mutlaka yerinde gözlem yapılmasının öneminin büyük olduğu vurgulandı. Yazıda ayrıca , 2020 yılı da dahil olmak üzere, ödül alanlar arasında erişilebilirlik kriterlerini kapsadığı sorgulanabilir durumda olan üniversitelerin bulunduğuna yönelik ülkemizin çeşitli şehirlerinde öğrenimini sürdüren ve farklı engel grubundan öğrencilerden geribildirimlerin tarafımıza iletildiği ifade edildi.
Yazının sonuç bölümünde ise, son derece iyi bir niyetle başlatılan ve her yıl daha fazla kurumun başvuruda bulunduğu bu ödüllerin daha objektif ve güven sorunlarına yol açmayacak şekilde sahiplerine ulaşabilmesi için, değerlendirme sürecinde öne çıkan bina ve hizmetlerin alan uzmanlarıyla birlikte mutlaka yerinde incelendikten sonra ödül almaya hak kazanıp kazanamayacağı yönünde karar verilmesi talep edilerek, bu sağlandığında ödüllerin güvenilirliğinin daha fazla artacağı ve engelli öğrencilerin erişilebilirlik imkanları gelişmiş kampüslerde eğitim yaşantılarını sürdürebileceklerinin altı çizildi.

kategori: