Ulusal Engelli Hakları Eylem Planına bilgiye erişim temasında görüşlerimizi ilettik

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanacak Ulusal Engelli Hakları Eylem Planına bilgiye erişim temasıyla ilgili olarak görüşlerini iletti.

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayları Kapsamında “Bilgiye Erişim Hakkı” Başlıklı Toplantı Gerçekleştirildi. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum temsilcileri katıldı.
EGED adına Dernek Başkanı Emre Taşgın'ın katılım sağladığı toplantının ardından dernek olarak taslak eylem planı hakkında görüşlerimiz yazılı olarak iletildi.
Engellilerin yaşamın her alanına dahil olduğu erişilebilir bir toplum inşa etmek amacına uygun olarak hazırlanacak Ulusal Engelli Hakları Eylem Planına "bilgiye erişim" temasının dahil edilmesinin son derece önemli olduğu belirtilen raporda, gelişen teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan bilgiye erişim yöntemlerine destek teknolojileri sayesinde ulaşmanın engelli bireyler için mümkün hale geldiği ve COVİD-19 süreciyle birlikte her alanda hızlı bir dijital dönüşüm yaşandığından engelli bireylerin üretim toplumuna aktif katılımı için kendilerine uygun düzenlemelerin sağlanmasına ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Derneğimiz Bilişim Komisyonu tarafından hazırlanan raporda özetle şu konulara değinildi:
1) Eğitim, ayrı bir sektör olarak hedefler arasına dahil edilmelidir. Son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından teknolojinin eğitimde etkin kullanımına yönelik uygulamalar geliştirilmektedir. Ancak; gerek dijital eğitim içeriklerinin ve gerekse bunlara erişilebilecek sistemlerin erişilebilirliği noktasında önemli sorunlar yaşanmaktadır.
2) Bilgi ve iletişim teknolojileri ile elektronik hizmet sistemlerinin erişilebilirliğinin artırılması hedefi doğrultusunda, Web Erişilebilirlik – AA seviyesi İzleme ve Denetleme Formu hazırlanmalı ve mevzuat olarak yayımlanmalıdır.
3) Basılı ve dijital yayınların erişilebilir versiyonlarının sunumu ve yaygınlaştırılabilmesi eylem alanı doğrultusunda, Engellilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının yürürlüğe konulması sağlanmalıdır.
Raporun son bölümünde, derneğimizin geliştirilen eylem planına nihaiyi şeklinin verilmesi ve uygulanması sürecinde alanıyla ilgili her türlü konuda katkı vermeye motivasyonu olan bir sivil toplum kuruluşu olduğu vurgulandı.

kategori: