8. Görme engelli öğretmenler zümre toplantısı tutanağı: Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarına ait 8. görme engelli öğretmenler zümre toplantımız, 2 Mayıs perşembe akşamı, 20.00'da, EGED - Uzaktan Eğitim Akademisi TeamTalk sunucusunda düzenlendi.

GÜNDEM MADDELERİ
Ders materyallerinin erişimi
Zümre içi bilgi paylaşımı
Sınıf yönetimi
Derslerde teknolojinin verimli kullanımı
Sınavlar
1- Ders materyallerinin erişimi
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sevginur Çapanoğlu söz alarak şunlara değinmiştir:
Orta öğretim ve lise imam ve hatip okullarında okutulan arapça içerikli kitapların braille basımları bulunmamaktadır. Bu durum, hem bu okullarda okuyan öğrenciler için, hemde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri açısından ciddi mağduriyetler oluşturmaktadır. Bu konuda Ders Aletleri Yapım Merkezi'yle iletişime geçilmelidir. Gerekirse sivil toplum kuruluşlarının Ders Aletleri Yapım Merkezi'ne destek vermesiyle, bir an önce imam ve hatip okullarında okutulan Arapça içerikli kitapların braille olarak basılması sağlanmalıdır. Çünkü dil öğreniminde ya da farklı bir dile ait, görülen derslerde öğretmenin ve öğrencinin gören öğretmen ve öğrenciler gibi dersi kitaptan takip etmesi hem hak temelli yaklaşım, hem de bilimsel açıdan büyük bir önem arzetmektedir. Sevginur Çapanoğlu, bu konuda bazı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalar yaptığını fakat istenilen neticelerin elde edilemediğini, bu konuda Bakanlığın etkin bir şekilde çözüm üretebilmesi gerektiğini de sözlerine eklemiştir.
Ayrıca, başka bir gerekliliğin de hem din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, hem de imam hatip okullarındaki öğrenciler için braille arapça sözlük sağlanması olduğunu belirtmiştir. Serdar Kulak söz alarak, her ne kadar akıllı telefonlarda ya da bilgisayarlarda sözlük uygulamaları olsada, öğrencilerin ve öğretmenlerin bir braille sözlüğe sahip olmalarının, dersi işleme ve derse katılma noktasında öğrenci ve öğretmenlerin performansını artıracağını belirtmiştir. Serdar Kulak, sözlük basımının önemli olduğunu fakat braille olarak basılan bir sözlüğün sürekli olarak öğrenci ve öğretmenler tarafından evden okula, okuldan eve taşınamayacağını, bu sebeple Bakanlığın pilot olarak başlattığı öğrencilere kabartma ekran verilmesi projesinin hızlandırılması, öğretmenleri de kapsaması gerektiğini belirtmiştir.
Sevginur Çapanoğlu, aynı zamanda hem görme engelli öğretmenin kullanabileceği, hemde gören öğrencilere hitap edebilecek erişilebilir mekan ve şehir haritalarının oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanında Sevginur Çapanoğlu, Eba'da din kültürü ve ahlak bilgisi içeriklerinin çok az olduğu, bu konuda görme engelli öğretmenlerin erişilebilir içerikler üretmesinin faydalı olacağını, Eba'nın da bu konudaki içeriklerin erişilebilir şekilde artırılmasının önemli olduğunu belirtmiştir.
Daha sonra felsefe grubu derslerindeki materyallerin erişimi konusu ele alınmıştır. Bu konuda ilk olarak, Pınar Çalışkan söz almış ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ürettiği etkileşimli ders kitabını sınıfta akıllı tahtada kullandığını belirtmiştir. Fakat bunu yaparken, akıllı tahtalarda, ekran okuyucu olmaması ve ekran büyütme programlarının olmaması nedeniyle öğrencilerini bu çalışmaları yaparken görevlendirdiğini belirtmiştir. Az gördüğü için, ekranı öğrenciye büyüttürerek bu uygulamaları kendisininde yapabileceğini fakat öğrencilerin empati, paylaşım ve yardımlaşma duygularını güçlendirmek için onlara bu tür görevler vermeyi önemli bulduğunu belirtmiştir. Ayrıca Pınar Çalışkan, yayın evleriyle sivil toplum kuruluşları aracılığı ile görüşerek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere sunduğu içeriklerin dışındaki kaynaklara da görme engelli felsefe grubu öğretmenlerinin ulaşmasının önemli olduğunu, bu konuda yeterli erişilebilir kaynak bulunmadığını belirtmiştir. Serdar Kulak da akıllı tahtalarda ekran okuyucu bulunmaması, bu cihazlarda bulunan uygulamaların erişilebilir olmaması sebebiyle, görme engelli öğretmenlerin okula sürekli dizüstü bilgisayar götürüp getirmek zorunda kaldıklarını ve akıllı tahtayı sadece monitör olarak kullandıklarını belirtmiştir. Akıllı tahtaları bütün öğretmenler gibi kullanabilmenin, görme engelli öğretmenler açısından temel bir insan hakkı olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Pınar Çalışkan, kendi gayretleriyle her ne kadar etkileşimli kitapları kullanma, çeşitli yayın evleriyle görüşerek kaynaklara ulaşma çalışmaları yapsada, Eba'da erişilebilir felsefe içeriklerinin arttırılması gerektiğini vurgulamıştır.
2- Zümre içi paylaşım
Toplantıya katılan öğretmenler, zümre içi paylaşımın önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda, görme engelli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ve felsefe grubu öğretmenlerinin kendi aralarında fikir alış verişi yaparak paylaşım alanları oluşturmaları gerektiğini vurgulamışlardır. Bu paylaşım alanının, bir sosyal medya grubu mu yoksa mail grubu şeklinde mi olmasının daha verimli olacağı konusunun her zümrece kendi aralarında karara bağlanmasının doğru bir yaklaşım olacağını belirtmişlerdir.
3- Sınıf Yönetimi
Sınıf yönetimi konusunda görme engelli öğretmenler kadar, gören öğretmenlerinde çeşitli sorunlar yaşadığı bilinmektedir. O sebeple, görme engelli öğretmenler sınıf yönetiminde problem yaşadıklarında, bunun kaynağının görme engellerinden kaynaklandığını hemen düşünmemeli, başka görme engelli öğretmenlerle fikir alış verişi yapmalı ve onların buldukları çözümlerden yararlanmalıdır. Bu sayede, görme engelli öğretmen sorunun görme engelinden mi, yoksa öğrenci profilinin düşük olması veya daha başka etkenlerden mi kaynaklandığı konusunda doğru tesbitler yapabilecek, bu sayede doğru yöntemlerle bu sorunları çözebilecektir. Farklı zamanlarda görme engelli öğretmenler arasında yapılan fikir alış-verişlerinde, bir görme engelli öğretmenin yaşadığı sorunları, aynı okulda görev yapan gören öğretmenlerin de yaşadığı sıklıkla vurgulanmıştır.
4- Derslerde teknolojinin verimli kullanılması
İnsanların yaşam tarzlarına göre, kimi öğretmenlerin teknolojiye daha meraklı olduğu, kiminin ise bu konulara ilgisinin olmadığı malumdur. Şu da önemli bir gerçektirki; bilişim teknolojilerinin sunduğu imkanlardan görme engelli öğretmenlerin yararlanması; iş verimlerini ciddi biçimde arttırmaktadır. Bu noktada, zümre içi paylaşımların yapılması önemlidir. Bu sayede, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait çeşitli siteleri ve bunların sağladığı katkıları bilmeyen görme engelli öğretmenler, bu sitelerin hangileri olduğunu, nasıl kullanıldığını diğer meslekdaşlarından öğrenebilecek ve kendi iş verimini arttırabilecektir. Bu bağlamda, Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak, bir çalışma yaparak, faydalanılabilecek web sitelerinin adreslerini içeren bir liste hazırlamamız, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı sitelerinin bu listede bulundurulması önemli olacaktır. Ayrıca Eged'in herkese açık mail grubunda, öğretmenlerin hangi teknolojik yöntemleri kullandıkları, hangi yöntemlerin kullanılmasından daha verimli sonuçlar elde edildiği konusunda öğretmenlik mesleğinde teknoloji kullanımına dair beyin fırtınası yapılması, birçok öğretmene önemli katkılar sağlayacaktır.
5- Sınavlar
Öğretmenliğe yeni başlayan engelli ya da engelli olmayan bütün öğretmenlerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri, ders içeriği ve sınav hazırlama konularında kurum içi uygulamadaki yöntemleri öğrenirken yaşanan zorluklardır. Bunun aşılabilmesi, öğretmenliğe yeni başlayan görme engelli öğretmenlerin hızla okullarına ve mesleklerine adapte olabilmesi için, bir an önce her zümre için zümre içi paylaşım grupları oluşturulmalıdır. Bu gruplarda öğretmenler; zümre tutanakları, yıllık ders planları, sınav soruları, materyal paylaşımları yapmalı ve göreve yeni başlayan öğretmenler, kendilerinden önce göreve başlamış meslekdaşlarının tecrübelerinden istifade etmelidir.
6- Dilek ve temenniler
Görme engelli öğretmenlerin büyük çoğunluğunun görevlerini layıkıyla yapmak için elinden gelen tüm gayreti gösterdikleri bilinmektedir. Fakat buna rağmen, zaman zaman kamuoyuna da yansıyan mobing, görme engelli öğretmenlere ders vermemeye çalışma veya başka ayrımcı uygulamaların bazı idarelerce, ya da veliler tarafından yapıldığı gözlenmektedir. Elbetteki eğer görme engelli öğretmen, görevini yaparken bir ihmalde bulunursa bütün öğretmenlere yapıldığı gibi kendisine idari işlem yapılması doğaldır. Fakat, bir görme engelli öğretmen, işini en verimli şekilde yapmaya çalışıyorsa, ona karşı sırf görme engelli olduğu için yapılacak ayrımcı, yıldırıcı uygulamalar ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelere ve Anayasamıza aykırı olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda bu tür uygulamalar görülmüş, sivil toplum kuruluşlarınca gerekli girişimlerde bulunularak, meslekdaşlarımız yalnız bırakılmamıştır. Bu türlü durumların bir daha yaşanmaması ve ilerleyen zamanlarda daha erişilebilir eğitim materyallerine görme engelli öğretmen ve öğrencilerin ulaşabilmesi temennisiyle toplantı sona erdirilmiştir.