Görme engelliler camiası ve öğretmenler, gizli kamera faillerinin bulunmasını istiyor

18.01.2016 Tarihinde, Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tufan HAMARAT ve Mücahit BEKTAŞ imzalı yayınlanan "Görme engelli İngilizce öğretmen için veliler çözüm istedi" başlıklı haber, görsel ve yazılı medyada oldukça yer bulmuş; görme engelliler camiasında da yoğun bir gündem oluşturmuştur. Tamamen velilerin gözünden taraflı olarak yazılan bu haberde; "İzmir’in Karabağlar İlçesi’ndeki bir ilkokulda görme engelli bir öğretmenin İngilizce dersine girdiği sınıftaki öğrenci velilerinin hem öğretmenin, hem de öğrencilerin daha verimli ders işleyebilmeleri için çözüm bulunmasını istediği" belirtilerek, "İngilizcenin okunduğu gibi yazılmadığı" şeklinde, görme engelli öğretmenlerin bu gramer bilgisini anlayamayacağı mesajını veren, bilimsellikten uzak ve son derece seviyesiz bir dil kullanılmıştır. Bununla da yetinilmeyen haberde; çirkin bir üslupla "öğretmenin hem öğrenciler hem de diğer öğretmenler tarafından sevilen bir kişi olduğu" vurgusu yapılarak, öğretmene destek olmaya çalışan bir veli grubu portresi çizilmektedir. Haberin son paragrafında ise, "Öğretmenden habersiz bir şekilde sınıfa girip bir öğrencinin sırasına oturan veli, çocukların sınıfta ders sırasında oynamaları ve sınıftan çıkmalarını görüntüledi" şeklinde, tamamen suç unsuru olan bir eylemi gayet normal bir durummuşçasına aktarmıştır. Bu haberin yayınlanmasının ardından ise, sınıfta bir veli tarafından gizlice çekilen görüntüler sosyal medyada ve bazı haber bültenlerinde yayınlanmıştır. Yine bu bültenlerde, ayrımcı ve nefret söyleminde bulunan birçok velinin görüşlerine yer verilmiştir.
MEB - Rehberlik ve Denetim Başkanlığının 25.12.2014 tarihli "Ses, Görüntü ve Video Paylaşımı" başlıklı yazısında; "ilçe ve okul yöneticileri tarafından okul/kurumlarda görev yapan tüm personelin, öğrencilerle ilgili her türlü ses, görüntü ve video kayıtlarının genel ağ (İnternet) ortamlarında paylaşılmasının uluslararası sözleşmelere, Anayasaya ve yasalara aykırı olduğu hususunda bilgilendirilmesi sağlanacak ve bu gibi durumların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır." ibarelerine yer verilmektedir. Yazıda ifade edildiği üzere, bir kişinin gizlice bir sınıfın görüntülerini kaydetmesi ve üstüne üslük bunu ifşa etmesi tamamen kabul edilemez bir hukuksuz durumdur. Öte yandan görme engelli öğretmenin dersi verimsiz bir şekilde anlattığı algısını yaratmak için videoda montaj yapılarak kasıtlı bir şekilde belli bölümlerin paylaşıldığı da açıkça görülmektedir. Dolayısıyla bu kadar kısa bir video üzerinden öğretmen hakkında bir değerlendirme yapılması mümkün değildir. Dahası, çocuklarının dersinde gizlice görüntü kaydı alarak, gelecek kuşaklara nasıl gayrimeşru bir iş yapılabileceğini gösteren"(İLGİLİ, DUYARLI)" veliyse, son derece ahlaktan uzak bir tutum sergilemiştir. Diğer taraftan; şuana kadar ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin bu suçu işleyenler hakkında işlem yapılacağına dair bir açıklamasına rastlanmamış; adeta konunun üstü kapatılırcasına, bu kaydın yapılmasını meşru kılacak biçimde görme engelli öğretmenin mesleğine devam edeceği, ancak bir başka öğretmen eşliğinde derslere gireceği kamuoyuna sorunun çözüldüğü şeklinde bir algı yaratılarak aktarılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan elde ettiğimiz verilere göre; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle 896 görme engelli öğretmen Bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapmaktadır. Dolayısıyla, yaşanan hadise artık bir kişinin başına gelen bir durum olmaktan çıkmış, tüm görme engelli öğretmenleri rencide edici bir hal almıştır. Gelinen noktada;
Bu taraflı haberi yapan, öğretmenin gizlice çekilmiş görüntülerini haber bültenlerinde kullanmaktan çekinmeyen ve engelli bireyleri ayrıştırıcı ifadelerde bulunan kişilerin söylemlerini aktaran bir kısım basın mensuplarını hiçbir etik ve habercilik anlayışına sığmayan bu tutumları nedeniyle kınıyor,
Sosyal medya platformlarında yayınlanan bu görüntülerin kaldırılması için yetkilileri göreve davet ediyor,
Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu görüntülerin çekilmesi ve internet ortamına yüklenmesi sürecinde ihmali olanlar hakkında cezai işlemde bulunmaya çağırıyoruz. Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bilişim çözümlerinin erişilebilir biçimde görme engelli öğretmenlerin kullanımına sunulmasını ve görme engelli öğretmenlerin başka bir öğretmen eşliğinde derse girmesi uygulamasının bir emsal olarak genele yansıtılmamasını talep ediyoruz.
Bizler; bu olayda suçlu olduğu tespit edilenlere hukuki yaptırımlar uygulanıncaya kadar konuyu takip etmeye, görme engelli öğretmenlerin onurunu ve mesleki yeterliliğini sorgulayacak her türlü uygulamaya karşı durmaya ve geçmişte olduğu gibi, gelişen teknolojiyi görme engelli öğretmenlerin hizmetine sunacak uygulamalar hakkındaki deneyimlerimiz doğrultusunda ilgili kurumlarla çözüm odaklı işbirliği yapmaya devam edeceğimizin kamuoyu ve camiamız tarafından bilinmesini istiyoruz.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği

İmzalayan diğer STK'lar

Engelsiz Erişim Derneği
Engelliler Konfederasyonu
Türkiye Körler Federasyonu
Altınokta Körlere Hizmet Vakfı
Altınokta Körler Derneği
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
Çağdaş Görmeyenler derneği
Görmeyenleri Koruma Derneği,
Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi,
Görbir Derneği İzmir Şubesi

İlgili Alanlar: