Engelli Öğretmenlerin Atanması Hakkında Açıklama

Engelli öğretmenlerin atanması konusunun gündemde olduğu bu dönemde, konuyla ilgili derneğimize ulaşan soru ve talepler üzerine, görüş ve çalışmalarımız hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla bu açıklamaya gereksinim duyulmuştur.

Hatırlanacağı üzere; 2012 yılında "engelli kişiden öğretmen olmaz" şeklinde ayrımcı bir görüş beyan eden Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı bir mücadeleye girişmiş ve yaptığımız çalışmalarla konuyu gündemde tutarak Bakanlığın görüşünden vazgeçmesinin sağlanmasında önemli rol üstlenmiştik. 2012 yılında, daha derneğimizi kurmadan, bir sivil inisiyatif olarak başlatmış olduğumuz bu mücadelemizde yanımızda az sayıda sivil toplum kuruluşu bulunduğunu hatırladığımızda, bugün engelliler alanında faaliyet yürüten birçok sivil toplum kuruluşunun engelli öğretmen ataması konusuyla yakından ilgilenmesini, geçmişte yürüttüğümüz çabaların alanımızdaki örgütlere sağlamış olduğu bir farkındalığın eseri olarak nitelendiriyoruz. Hiç kuşkusuz, Bu durum engelli öğretmen adaylarının yaşadığı mağduriyetin yakın zamanda son bulacağına olan inancımızı artırıyor. Bununla birlikte; anlık elde edilecek bazı kazanımların uzun vadede olumsuz sonuçlara yol açabileceği endişesini taşıdığımızdan, bir eğitim derneği olarak, sivil toplum örgütlerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmelerde bulunacağı taleplerin ileride yeni sorunlara yol açmaması için dikkatli bir politika yürütmeleri gerektiğini hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz.
Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak; engelli öğretmenlerin atanması hususunda izleyeceğimiz yolu belirlemek amacıyla oluşturduğumuz komisyonun çalışmaları doğrultusunda, ilgili kurumlarla yoğun görüşmeler gerçekleştirmekte ve bu görüşmelerimizde aşağıdaki talepleri dile getirmekteyiz.

1) Engelli öğretmen ataması hakkında ivedilikle resmi bir açıklama yapılarak atama tarihinin bildirilmesi; böylece yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce yaşanması muhtemel bir mağduriyetin önüne geçilmesi ve atama hususunda tedirginlik yaşayan öğretmen adaylarının 28 Ağustos tarihinde başlayan memurluk tercihlerine başvurma ihtimallerinin ortadan kaldırılması,
2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatları hariç dolu kadro sayısının %3'ü oranında engelli personel çalıştırması zorunluluğundan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın engelli kadrosu açığının çoğunluğunu eğitim-öğretim hizmetleri sınıfının oluşturduğunu ifade etmesinden hareketle; her atama döneminde, ilk atama için ilan edilen sayının %3'ü oranında engelli öğretmen adayları için kadro açılması,
3) Engelli öğretmen atamasının belirli bir kriter dahilinde gerçekleştirilerek bir standart oluşturulması; bu bağlamda, bir baraj puanı belirlenerek yeterli puanı bulunan adayların yerleştirmelerinin yapılması,
4) Derneğimizce Danıştay Başkanlığı'nda görülmek üzere açılan ve yürütmenin durdurulması şeklinde neticelenen dava kararı uyarınca, yapılacak engelli öğretmen atamasına herhangi bir kamu kuruluşunda çalışan adayların başvurmasına engel bir düzenlemede bulunulmaması,
5) Farklı sınavlarla atanan tüm engelli öğretmenlerin aynı özlük haklarına sahip olması.

Engelli öğretmen adaylarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

İlgili Alanlar: